Forum - Topic


Ypsilon Left front discs & brake pads replacement


Forum Ypsilon (Type 843) Ypsilon Left front discs & brake pads replacement

Manuals  |  Advert  |  Model Lancia Ypsilon (Type 843)  |  Our vehiclese34e36  
2017-03-24 16:29:34

Lancia Ypsilon disc+pad FL 1 of 3  |  More info

Change brake disc and pads on Lancia Ypsilon 2005 1.4 16V front left.

Broken disc bolt repair.

e34e36  
2017-03-24 16:30:06

Lancia Ypsilon disc+pad FL 2 of 3  |  More info

Change brake disc and pads on Lancia Ypsilon 2005 1.4 16V front left.

Broken disc bolt repair.

e34e36  
2017-03-24 16:30:31

Lancia Ypsilon disc+pad FL 3 of 3  |  More info

Change brake disc and pads on Lancia Ypsilon 2005 1.4 16V front left.

Broken disc bolt repair.


Reply